ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α. Προπτυχιακά Μαθήματα

1.

Ορεινή Υδρονομική Ι
(Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων Ι)

01. Σημειώσεις Μαθήματος

02. Εργαστηριακή Άσκηση

03. Σημειώσεις Autocad

2.

Ορεινή Υδρονομική ΙΙ
(Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων ΙΙ)

01. Σημειώσεις Μαθήματος

02. Εργαστηριακή Άσκηση

3.

Γενική Υδρολογία και
Υδραυλική- Ποταμολογία

4.

Μετεωρολογία και
Κλιματολογία

5.

Δασική Υδρολογία και
Υδάτινοι Πόροι

01. Σημειώσεις Μαθήματος

6.

Χιονολογία,
Χιονοδρομικά κέντρα

7.

Φυσική Γεωγραφία,
Γεωμορφολογία

8.

Πετρογραφία, Γενική και
Τεχνική Γεωλογία

9.

Εφαρμοσμένη Υδραυλική
και Υδραυλικά Έργα (Υδρονομική)                        

10.

Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις

11.

Περιβαλλοντικές Διευθετήσεις Χειμάρρων, Ποταμών, Λιμνών

12.

Φραγματικές Κατασκευές

13.

Βελτίωση της υποδομής
των λιβαδιών

1.

Διευθετήσεις Χειμάρρων – Υδρολογικός χειρισμός λεκανών απορροής

 

2.

Καινοτόμα μοντέλα Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων – Κίνηση φερτών υλικών

 

3.

Στοχαστική Υδρολογία

 

4.

Δασοτεχνικά - Υδρονομικά Έργα Αποκατάσταση τοπίου - Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 

B. Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Διευθετήσεις Χειμάρρων – Υδρολογικός χειρισμός λεκανών απορροής

 

Καινοτόμα μοντέλα Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων – Κίνηση φερτών υλικών

 

Στοχαστική Υδρολογία

 

Δασοτεχνικά - Υδρονομικά Έργα Αποκατάσταση τοπίου - Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 

Γ. Προπτυχιακές διπλωματικές Εργασίες

23. Νικόλαος Μωυσίδης & Αικατερίνη Παπάζογλου 2020: «Εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου σε ορεινές λεκάνες απορροής, η περίπτωση της Θάσου».
22. Χριστιανού Σταματία 2016: «Αξιολόγηση των έργων διευθέτησης στα χειμαρρικά ρεύματα Ανατολικού και Δυτικού Σταυρού Θεσσαλονίκης».
21. Τσιούμας Νικόλαος 2015: «Αξιολόγηση των εκτελεσθέντων  ορεινών υδρονομικών έργων στην περιοχή Ωραιοκάστρου-Λητής-Μελισσοχωρίου, μετά από την δασική πυρκαγιά του 2000».
20. Γιαντσίδου Βασιλική 2015: «Αντιμετώπιση της πρόσχωσης της λίμνης Λυσιμαχείας από τη στερεομεταφορική δράση του Χειμάρρου Ερμίτσα».
19. Γιαννακόπουλος Γεώργιος 2015: «Αξιολόγηση των έργων διευθέτησης του χειμάρρου Πριολίθου του  Βουραϊκού Ποταμού».
18. Αντώνιος Τρούλλος 2015. Ο Υδρολογικός Ρόλος του Χιονιού στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου.
17. Αλέξανδρος Φώτης 2015. Το φυσικό και ανθρωπογενές χειμαρρικό περιβάλλον των χειμάρρων Σίβηρης και Φούρκας Χαλκιδικής.
16. Σγουροπούλου Κωνσταντίνα 2015: Αποτίμηση της Μέγιστης Πλημμυρικής Παροχής Χειμάρρου στα Πλαίσια της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2007/60/EC για την αξιολόγηση των Πλημμυρών.
15. Θεοφάνους Σταύρος & Παπαγεωργίου Χαράλαμπος 2014: Αξιολόγηση της επικινδυνότητας ανάπτυξης κατολισθητικών φαινομένων στην επαρχία Πάφου της Κύπρου με τη βοήθεια σύγχρονων Γεωπληροφοριακών Εργαλείων και Τεχνικές Αντιμετώπισης.
14. Μαρία Κορδένη 2014: «Τα μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα στον Ορεινό Χώρο του Νομού Τρικάλων»
13. Φώτης Γιάγκας 2013: «Εναλλακτικοί φραγματικοί τύποι διευθέτησης του χειμάρρου Ελαιώνα Θεσσαλονίκης και αξιολόγησή τους».
12. Αδαμίδου Μαρία 2013: «Εντάσεις Βροχής στην περιοχή της Θεσσαλονίκης».
11. Κωνσταντίνος Τζιουβάρας 2013. Το Υδρομετεωρολογικό περιβάλλον ορεινών λεκανών  απορροής στην περιοχή του νομού Τρικάλων.
10. Κόνιαρης Νικόλαος και Σχίζας Ανδρέας 2013: «Έρευνα των υδρολογικών συνθηκών των λεκανών απορροής των χειμάρρων «Κωνσταντινίδη» και «Άνω Τούμπας» και η επίδρασή τους στην πλημμυρογένεση».
09. Βασιλούδη Αθανασία 2012: «Έρευνα του υδατικού Ισοζυγίου της λεκάνης τροφοδοσίας του ταμιευτήρα Λουτρών Αλεξανδρούπολης».
08. Χατζηαποστόλου Λαμπρινή 2012: «Διαστασιολόγηση και επιλογή του βέλτιστου τύπου φράγματος με τη χρήση του AutoCad».
07. Καλογήρου Γεωργία 2012. Το Κλίμα του Νομού Μαγνησίας.
06. Θεοδωρίδης Νικόλαος 2012. Κλιματικές μεταβολές του πλανήτη και ανθρώπινη επίδραση.
05. Παπαδοπούλου Δήμητρας 2012. Το Υδρομετεωρολογικό Περιβάλλον του Χειμάρρου Σκαπάνη του Νομού Σερρών.
04. Αναστάσιος- Πέτρος Καζαμίας 2011: «Έρευνα του υδατικού ισοζυγίου των χειμαρρικών ρευμάτων του όρους Κερκίνη του Ν. Σερρών».
03. Μαρματάκη Ζωή 2010: «Έργα Αντιδιαβρωτικής και Αντιπλημμυρικής Προστασίας μετά από Δασική Πυρκαγιά- Η περίπτωση της πυρκαγιάς στην Πάρνηθα το 2007».
02. Αναστασίου Σοφία και Βερεντζιώτη Ελένη 2010: «Έρευνα της υποβάθμισης του Δυτικού Συγκροτήματος του Νομού Χαλκιδικής».
01. Ζήρα Αναστασία και Μαργαριτόπουλος Δημήτριος 2010. Η Λειψυδρία στη Θεσσαλία
.

 

Δ. Μεταπτυχιακές Διατριβές

07. Σγουροπούλου Κωνσταντίνα 2017. Ανάλυση της θραύσης φράγματος και των ενδεχόμενων συνεπειών της
06. Καραϊσαρίδης Σταύρος 2015. Η επίδραση των αλλαγών χρήσης γης και του κλίματος στην υδρολογία των λεκανών απορροής του Περιαστικού Δάσους της Θεσσαλονίκης.
05. Σοφία Αναστασίου 2013: «Προσδιορισμός της υποβάθμισης και των εστιών παραγωγής φερτών υλικών των λεκανών απορροής των χειμάρρων της πόλης  των Σερρών  με τη χρήση των GIS».
04. Σταυρούλα- Χριστίνα Μπακατσέλου 2013: «Η επίδραση των ορεινών υδρονομικών έργων στο φυσικό περιβάλλον».
03. Μελάνθης Παπαλεξίδης 2012: «Μοντέλα προσδιορισμού πλημμυρογραφημάτων».
02. Στεφανίδης Στέφανος 2012. Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον των λεκανών απορροής και των κοιτών των χειμαρρικών ρευμάτων της Κασσάνδρας (Ν. Χαλκιδικής) και η επίδραση του στην πλημμυρογένεση.
01. Καστρίδης Αριστείδης 2011. Φυσική και ανθρωπογενής πλημμυρογένεση του χειμάρρου Απολλωνίας – Αντιπλημμυρική διευθέτηση.

 

Ε. Διδακτορικές διατριβές

05. Καστρίδης Αριστείδης 2019. Η πλημμυρογέννεση των λεκανών απορροής του ορεινού όγκου Χολομώντα Χαλκιδικής
04. Στεφανίδης Στέφανος 2018. Υδρονομία ορεινών λεκανών απορροής σε περιβάλλον κλιματικής αλλαγής στην Κεντρική Πίνδο
03. Φαεινή Τζιαφτάνη 2013.  Τα αίτια και ο μηχανισμός λειτουργίας των κατολισθητικών φαινομένων στις ορεινές λεκάνες απορροής των χειμαρρικών ρευμάτων του Ελλαδικού χώρου. Αρχές και Συστήματα Διευθέτησης
02. Κυριάκος Τσεμπερίδης 2011. Έρευνα του υδροδυναμικού φορτίου και των δυνατοτήτων αξιοποίησής του σε χειμάρρους του ελλαδικού χώρου
01. Κουράκλη Περιστέρα 2010. Εκτίμηση του κινδύνου πρόσχωσης των ταμιευτήρων νερού με τη χρήση των G.I.S. και της Τηλεπισκόπησης (Εφαρμογή: Τεχνητή Λίμνη Πολυφύτου Ν. Κοζάνης)

 

Ζ.Εκπαίδευση στο Πανεπιστημιακό Δάσος του Περτουλίου