ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Α. Μέλη ΔΕΠ

Δημήτριος Στάθης, Καθηγητής, Διευθυντής του εργαστηρίου,
Γνωστικό Αντικείμενο: «Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων - Υδρομετερωρολογία»
Τηλ. εργασίας: 0030 2310-992715, 998987
email: dstatis@auth.gr
http://users.auth.gr/dstatis/index.htm

Μάριος Σαπουντζής, Αναπλ. Καθηγητής,
Γνωστικό Αντικείμενο: «Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων»
Τηλ. εργασίας: 0030 2310-992730
Fax: 0030 2310-998892
email: sapuntzi@for.auth.gr
http://users.auth.gr/sapuntzi//index.htm

Δημήτρης Μυρωνίδης, Αναπλ. Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: «Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων»
Τηλ. εργασίας: 0030 2310-992736
email: myronid@for.auth.gr, myronid@gmail.com
http://users.auth.gr/myronid/index.htm

 

Β. Μέλη ΕΔΙΠ

Γκανάτσιος Χαρίσειος,
Σπουδές: MScequiv. (Φεβ 1996): Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., Διδακτορικό (Ιουν 2004): Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Βελτίωση εκπαιδευτικών μεθόδων, Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων, Υλοχρηστική (Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συγκομιδής ξύλου, Συγκομιδή μη ξυλωδών δασικών προϊόντων), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
Τηλ. εργασίας: 0030 2310-992337

email: cganats@for.auth.gr

Μεταδιδάκτορες: 1

Υποψ. Διδάκτορες: 7

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές: 1