ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δ/νση εργασίας Πανεπιστημιούπολη: Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124, Ταχ. Θυρίδα 268, Θεσσαλονίκη
Τηλ. εργασίας: 0030 998987
email: dstatis@auth.gr

 

 

 

Δ/νση εργασίας Φοίνικας (Ανατολική Θεσσαλονίκη): Κτίριο Γ, Ισόγειο, 2ο Γραφείο
Τηλ. εργασίας: 0030 2310-992715
email: dstatis@auth.gr